Personal Training ve Özel Mini Grup Dersleri

Şirket yöneticilerine ve üst düzey yetkililer için özel olarak hazırlanmış birebir zihinsel, ruhsal ve bedensel programlardır. Özel BWC programları birebir olarak alınabildiği gibi, küçük gruplar halinde de düzenlenebilir. Ceo’lar, müdürler, üst düzey yetkililer ve şirket yöneticilerinin aldığı özel wellness ve farkındalık programları ile yöneticilik ve liderlik vasıfları gelişirken, zihinsel, ruhsal ve fiziksel farkındalıkları da artacak, şirket çalışanlarına örnek olup onları wellness kültürüne teşvik ederken, aynı zamanda en iyi fiziksel ve zihinse versiyonlarına ulaşmaları sağlanacaktır.